Bildtext Hans Hoogendoorn, ordförande, Elza Kanters, sekreterare och Ellis Schilpzand.
Kassören Sandy Felicia kunde inte delta.