Sex och samlevnad

Modernisering
Styrelsen har diskuterat att flera elever blir gravida under skoltiden och önskade förändra lektionerna som gavs av barnmorskorna.

Vid sitt besök i februari 2016 fann Anne Chaabane att skolledningen hade samma åsikt. I september kontaktades Jill Petenbrink-Dieme, amerikansk barnmorska, som med sin man Atab Dieme, sjukhuset i Kafountine, skapat Senegal Health Institute. Ett av målen är att lära ut familjeplanering till flickor i Kafountine.

Deras hem, med plats för volontärer, är färdigbyggt och en klinik ska byggas. I december beslöts att Jill ska ha en timmas lektion två gånger per vecka under sina vistelser i Kafountine.

Här är huset för volontärer.

Så här skrev Jill på Facebook den 27 januari 2017:
”Really excited that I am now officially the Reproductive Health Educator Sage Femme (Midwife) for the all girls Satang Diabang School. This will be very empowering for the girls as I have permission to teach them all about Human Rights and have open discussions forums too!! They have never had this opportunity before.
Thank you to my friend Marita Sundgren who has been so strong in helping make this happen.”

Marita Sundgren driver utbytet mellan vårdvux i Halmstad och Satang Jabang. Eleverna har hållit uppskattade lektioner under sina besök.

The Senegal Health Institutes foto.