Kermesse

Kermesse kan jämföras med våra marknader med försäljning och lekar för barnen.
Efter en tids uppehåll anordnade Satang Jabang en kermesse i februari 2015. Lekarna med priser betyder mycket för barnen. Det anordnas bara en kermesse till i Kafountine (av katolska kyrkan). Skolan tjänade också pengar på försäljning av egna produkter och second hand kläder som föreningen skickat. Vi samlar leksaker och kläder för kommande marknader.