Skolans byggnader

Viktigt underhåll
Numera finns det medel för underhåll i budgeten som görs upp med den holländska stiftelsen, Reparationer behövs varje år efter regnperioden. Det varierar hur stora skadorna är.
Hösten 2016 målades hela skolan om. Man renoverade också samlingssalen. Nu har den ett helt nytt utseende. Eleverna under ledning av Joachim har målat. Muren runt batiken har också fått motiv.