Välkommen till årsmöte med föreningen Kafountines vänner till stöd för skolan Satang Jabang tisdagen den 30 april (Valborgsmässoafton) 2013 kl 15.00. Mötet äger rum på Gården Lilla Hyltan, Långås, 15 min utanför Falkenberg. Se vägbeskrivning nedan. För praktisk information kontakta Marie Blomqvist, tel 0709 92 0828 eller skriv till info@kafountine.se

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet

3. Fråga om årsmötets blivit behörigen utlyst

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Resultat av balansräkning

6. Revisorens berättelse

7. Beslut ang ansvarsfrihet

8. Val av ordförande

9 Val av övriga ledamöter

10. Val av revisor

11. Val av valberedning

12. Övriga frågor

13. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelsen kan läsas på hemsidan www.kafountine.se

Styrelsen för Kafountines vänner 

Vägbeskrivning

Från E6:an sväng av vid avfarten Morup/Långås. Tag vänster efter avfarten mot Långås. Vid T-korset sväng höger in mot Långås. I rondellen tag vänster mot Sibbarp. Kör ut ur Långås mot Sibbarp cirka 5 kilometer. Följ skylt mot Lilla Hyltan B&B. 

Från Ullared kör 154:an mot Falkenberg. Sväng höger vid skylt Sibbarp. När du kommer till Sibbarps samhälle sväng vänster vid skylt mot Långås. Följ skylt mot Lilla Hyltan B&B.