Välkomna till vårt årsmöte här i Växjö komplett med fika, som åtföljs av en trum- o dans workshop lördag-söndag med kafountine-musiker.

Kallelse till årsmöte 2011
Stödföreningen Kafountines vänner
Fredagen den 8 april 2011 kl 19.00, Lillestadsv 99, Växjö

Förslag till dagordning:

1.      Mötets öppnande
2.      Val av mötesordförande
3.      Val av mötessekreterare
4.      Kallelsens behörighet
5.      Godkännande av dagordningen
6.      Fråga om avgående styrelsens ansvarsfrihet
7.      Val av ny ordförande i föreningen
8.      Val av övriga styrelsemedlemmar
9.      Val av revisor
10.     Fastställande av medlemsavgiften 2011
11.     Rapporter
12.     Motioner
13.     Övriga frågor
14.     Mötet avslutas