I april fick resan till Halmstad ställas in för att den spanska ambassaden i Dakar, som representerar Sverige i Västafrika, avslog visumansökan.

7 elever och två skolledare skulle göra återbesök efter två besök från vårdutbildningen i Halmstad. Resa och uppehälle var finansierade, vilket tydligt framgick av ansökningshandlingarna. Bara dagar före avresan kom avslag på visumansökan för alla utom en av eleverna.

Flygresorna måste köpas före visumansökan och som tur var kunde biljetterna ombokas till september.

I början av augusti var det dags för skolledarna och studenterna att åka de många milen till Dakar. Nu fanns många fler brev bifogade till ansökan, som förklarade att allt är bekostat och att alla har familjer och anställningar att återvända till.

Nu avslogs ansökan för alla utom två elever och en skolledare, trots att ansökningarna är identiska. Skälen är att man befarar att de ska söka asyl i Sverige och att de inte kan finansiera uppehället.

Vid första besöket från skolan 2011 var det den svenska ambassaden i Marocko som ordnade visum. Det gick på två dagar under deras resa till Sverige och ansökan kostade ingenting på grund av att studenterna och pedagogerna ingick i ett internationellt utbyte med en svensk skola.

Nu är det inte längre gratis. Hittills har skolan fått lägga ut närmare 10.000 kr av de beviljade medlen från Athenaprogrammet på visumhantering, utan resultat.

Beslutet överklagas nu av lärarna i Halmstad.

Trots många kontakter och intyg, bl a från stödföreningen, gick det inte att få beslutet upphävt, så det blev ingen avresa den 18 september. En ljusglimt är att Athenaprogrammet ställt sig positivt till en ny ansökan.

(Anne Chaabane 18 sept 2013))