Elever

100 flickor per år antas för en treårig utbildning. Efter ett år väljer man inriktning mot matlagning eller sömnad. Dessutom erbjuds utbildning inom trädgårdsodling. Flickorna och de unga kvinnorna varierar i ålder från 12 år till 25 år. De kommer från Kafountine och byar och öar runt omkring. Ca 40% har inte gått i skola tidigare. Vissa äldre elever är gifta och har barn.

Utbildningen ger dem möjlighet till yrkesverksamhet och att tjäna pengar, antingen som anställda i restauranger och campements, bungalows för turister. En del startar eget företag, i synnerhet små restauranger som inte kräver lika stor investering som sömnad. Det spelar en viktig roll i försörjningen av hela familjen.

I januari väljer eleverna en representant till ledningen. Här märks utvecklingen sedan första gången ett råd valdes 1999. Rådet spelar nu en viktig roll i i förhandlingar mellan lärare och elever, även mellan elever och föräldrar och mellan föräldrar och skolan. Skolan tränar alla i ett demokratiskt arbetssätt.