Elever om skolan

Satang Jabang är en yrkesskola där unga kvinnor får en yrkesutbildning men av de drygt hundra elever som studerar just nu så är sju av eleverna killar. Sex av dem studerar till kock och en har valt sömnad/ design. Jag träffade fyra av eleverna och fick möjlighet att ställa frågor om hur de ser på sin utbildning och vad de har för framtidsdrömmar.

Alagie Nema Gassama är tjugosex år gammal och studerar till kock. Han har tidigare studerat engelska i Gambia och fick därför fungera som tolk för de tre tjejerna. Hans mål är att få sitt diplom och bli en så bra kock som möjligt.

Macoulou Diatta är tjugoett år gammal och även hon har valt inriktningen kock/ restaurang. Hon poängterar att det är viktigt för unga tjejer att få en utbildning. ”Först utbildning och sedan familj” säger Macoulou. Hon säger att det är viktigt att det ingår undervisning om hälsa, hur kroppen fungerar och familjeplanering. Ett annat ämne som de uppskattar är entreprenörskap som kan vara användbart om de i framtiden skulle vilja starta en egen restaurang eller en ateljé.

Amy Djiba och Anna Mane kommer båda från Bignona, en stad som ligger ca tiomil från Kafountine. De berättade att det finns en skola med samma inriktning i deras hemstad men eftersom de hört så mycket positivt om Satang Jabang har de valt att gå sin utbildning där. De går nu båda sitt tredje år på skolan och de har valt inriktning sömnad/ design. På frågan om framtidsdrömmar så svarar de båda att de vill ha ett bra jobb och kanske öppna egen ateljé. ”Ingen man kan styra över oss om vi har en utbildning och ett jobb”.

Alla är överens om att utbildningen håller hög kvalitet och de upplever att lärarna gillar dem och att de på olika sätt försöker stärka dem i både sin kommande yrkesroll och som människor.
”Skolan lär oss bra saker, lärarna är snälla och de lär oss hur vi ska ta hand om oss själva”.

Intervju av Marita Sundgren, december 2019