Sista veckan i juni är det examen på Satang Jabang. Eleverna får göra praktiska och teoretiska prov. En utomstående kontrollant är ordförande i en jury som består av personer kunniga i de olika ämnena, sömnad, batik, matlagning, tillagning av saft/marmelad. Eleverna får betyg upp till 10 och från 8 bedöms man som mycket bra. Den bästa i ämnet omnämns i det protokoll som upprättas. 10 elever fick sin examen.

Satang Jabang är en erkänd yrkesskola, men får inga statsbidrag.