Femmes de Kafountine
Fotoutställning av Jenny Ljunggren. Spegeln i Malmö, april – maj 2013

Fotona visar sju kvinnor som har utbildat sig på yrkesskolan Satang Jabang i Kafountine, Senegal. Nu arbetar de i byn med olika verksamheter så som sömnad och matlagning, vissa har startat eget medan andra känner sig tryggast med att ha en anställning. Jenny Ljunggren har följt dem i deras vardag i arbetslivet.

Det är hög arbetslöshet i Senegal, nära hälften av befolkningen går utan sysselsättning. Kvinnorna som gått ut Satang Jabang får trots sin utbildning vara uppfinningsrika och söka brett. Innan skolan startades begav sig många kvinnor iväg från Kafountine för att söka arbete. Många hamnade i prostitution. Det var också en anledning till att skolan startade överhuvudtaget, på initiativ av byrådet. Under de år skolan har varit verksam har allt fler kvinnor valt att stanna kvar i trakten. En positiv utveckling för Kafountine.