Hassela Gotland, som även den arbetar med socialt utsatta
ungdomar, har fått bra kontakt med Satang Jabang efter besök där

Nu har man även bidragit praktiskt bl a genom att skicka ner
tegel och bruk till en bakugn som skolan kan använda i sin utbildning och som
kanske kan generera inkomster vid sidan om. Angelicas man, Jules, håller på att
utbilda sig till bagare i Sverige och hoppas kunna åka ner kring jul för att
hjälpa till med introduktionen. Tidigare har Hassela tryckt upp och levererat
3 000 namnlappar som kan sys på skolans produktion av kläder m m.

Läs mer om samarbetet Hassela och Satang Jabang.