Om den holländska stiftelsen

Satang Jabang – de första åren

År 1995 flyttade holländskan Tine Veldkamp till fiskebyn Kafountine, där hon gifte sig med Tanjo Diabang och bodde en längre period. Byn bad henne hjälpa till att grunda en yrkesskola för unga kvinnor i och kring Kafountine som inte hade gått färdig sin utbildning – oftast barn i de fattigaste familjerna. Tanjo blev en av skolans ledare och är så än idag.

Hemma i Holland drog Tine och hennes vänner tillsammans med forna kollegor från statsförvaltningen igång en penningsinsamling och samlade tillräckligt för en skolbyggnad, möbler och material. Den holländska regeringen och en holländsk frivilligorganisation, Wild Geese, bidrog generöst och en container skickades ner till Kafountine.

I november 1996 öppnade skolan Satang Jabang sina dörrar. En månad tidigare, 3 oktober, hade man grundat ’Stiftelsen Kafountine’ i Holland, som hade två huvudmål: att samla in pengar för att sponsra skolan och att ge praktiskt stöd vad gäller organisation, utbildning och ekonomiskt styre.

Stiftelsen fick snart kontakt med en holländsk yrkesskola, ID-College, som ville hjälpa till. Under många år engagerade sig såväl lärarna som studenterna för Satang Jabang-skolans sak. Man ordnade välgörenhetsevenemang såsom loppmarknader och konserter m m för att dra in pengar. Inför julen anordnades ’Beauty Days’, där skolans blivande skönhetsexperter och frisörer kunde visa sina färdigheter. Alla inkomster gick till skolan i Senegal.

Personal från ID-College besökte skolan regelbundet för att ge råd i både utbildnings- och organisationsfrågor, och detta råd sågs som minst lika viktigt som pengarna man fick fram. Bl a reste en grupp tekniska lärare och studenter ner till Kafountine några gånger för att utveckla IT-sidan och uppgradera elförsörjningen (solenergi).

Det var mycket tack vare denna experthjälp som den holländska stiftelsen lyckades säkra att skolan höll den standard den fortfarande har idag, nästan 20 år efter starten. (Se även intervjun med Tine Veldkamp)

Föryngring 2014
I början av 2014 avgick stiftelsens styrelse. Några medlemmar hade då varit med sedan starten. Paret Rutger Schilpzand och Marbé Klijn åtog sig att rekrytera en ny styrelse. Rutger och Marbé har varit flera gånger i Kafountine och bl a hjälpt till med sjukhuset. Paret tog kontakt med den svenska stödföreningen, som tidigare inte haft något samarbete med den holländska stiftelsen, som betraktas som skolans huvudman.

Historiskt möte maj 2015
När den svenska stödföreningen hade årsmöte den 2 maj 2015 utanför Falkenberg kom tre av de fyra i styrelsen för ett historiskt möte. Skolans ledning, Ousmane Sonko, Amy Diatta och Tanjo Diabang, som också varit med sedan starten, deltog i skolutbytet med vårdutbildningen i Halmstad. Alla tre parter hade ett värdefullt möte.

2015-05-02 14.26.37
Bildtext Hans Hoogendoorn, ordförande, Elza Kanters, sekreterare och Ellis Schilpzand.
Kassören  Sandy Felicia kunde inte delta. Från hösten 2015 är Rutger Schilpzand ordf.