Ett stort tack till alla som skänkt pengar till Satang Jabang. Till den 1 Juli 2011 har det kommit in drygt 39.000:-, vilket är mer än dubbelt så mycket som vi samlade in föregående år.

Styrelsen uppmanar alla att sprida information om skolan och om att behovet av ekonomiskt stöd är stort, till alla vänner. Skolans framtid hänger på en skör tråd eftersom den inte får något stöd från officiellt håll och att den svenska stödföreningen måste försöka bidra med mera pengar.