Kvinnoorganisationer

Det är inte bara solsken
Kvinnorna i Kafountine går samman för att motverka mäns våld mot kvinnor. En som stöttar dem är Eva Ohlsson,  värdinna för föreningens årsmöte på Lilla Hyltan utanför Falkenberg den 5 april 2014.
Eva är en av initiativtagarna till det pågående utbytet mellan vårdutbildningen i Halmstad och Satang Jabang. Vid besöket 2012 kom en delegation kvinnor och bad om stöd, berättade Eva för årsmötet.
Det är förbjudet i lag att våldta och utöva våld i hemmet. Men förövarna straffas inte. Polisen är korrumperad och man vågar inte anmäla. Flickor som våldtas berättar inte alltid inför risken att bli utstött av familjen.
Kvinnorna i södra Senegal  har en organisation för fred. Det finns nämligen en rörelse som vill frigöra Casamance, Senegal söder om Gambia, från resten av landet. I perioder har det varit strider. Nu är läget lugnare, men  kvinnorna vill ha en varaktig fred. Nyligen åkte 800 kvinnor till huvudstaden Dakar för att påverka fredsprocessen. Plateforme des femmes pour la Paix en Casamance, PFPC är en paraplyorganisation.
I Kafountine bildade kvinnorna en organisation för att motverka mäns våld mot kvinnor, Association Kafountinoise de la lutte contre les violences faites aux femmes. AKLVF. Den får stöd av den ovanstående plattformen, som har ca 50 lokala organisationer.
Nu söker man upp kvinnor och berättar om föreningen, som är registrerad och har 15 styrelseledamöter. Amy Diop, en av skolledarna, är sekreterare. En första åtgärd var att skapa en fond, via medlemsavgifter, för att ge kvinnorna kapital för att starta eget, mikrolån. Nu planeras en affärsplan för att få ett 5-årigt stöd från olika organisationer. Helst vill man starta en kvinnojour för det behövs också annat stöd än lån.
Casamance är ett utsatt område pga konflikten mellan rebeller och armén, det är ett gränsområde och många gästarbetare inom fisket.
Eva är anställd på Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund (SKR) och det är i egenskap av projektledare där som hon kan engagera sig för plattformen och kvinnoorganisationen i Kafountine.
Anne Chaabane, april 2014

 

Eva i förkläder från Satang Jabang

Eva Ohlsson i förkläde från Satang Jabang

plateforme