I oktober startade Satang Jabang en ny termin och rektor Ousmane Sonko rapporterar att skolan mår bra, men det finns ekonomiska problem. Mer om det senare.

Ousmane var tillsammans med läraren i hälsovård och fem elever på två veckors utbytesbesök med vårdutbildningen i Halmstad. Dessutom deltog två personer från sjukhuset i Kafountine.

– Sverigebesöket var jättelyckat, säger Ousmane Sonko. Sverige är ett kallt land, men folk var inte kalla, de var mycket vänliga mot oss. De förstod också att vi har ekonomiska problem och vill hjälpa oss om de kan. De är seriösa!

– Utbytet med vårdutbildningen i Halmstad fortsätter med att
de besöker oss i två veckor från den 8 mars 2012. Även rektorn för Drottning
Blankaskolan i Falkenberg (gymnasieskola) var mycket positiv. Snart ska de
ordna en utställning med Afrikatema och försäljning. Vi tog dit kläder och
batik för dem att sälja. En del av inkomsterna kommer att gå till vår skola.

 

 

 

 

 

– Jag är mycket optimistisk vad gäller våra kontakter med
Halmstad och Falkenberg, säger Ousmane. Sida finansierar detta kunskapsutbyte och initiativtagare är Eva Óhlsson. Läs mer här om hur det började.

Färre turister ger mindre inkomster

Skolan säljer produkter som de tillverkar. Inkomsterna har
sjunkit från 20 till 15% av budgeten i år.  Den svenska föreningen har bidragit med tre gånger så mycket som tidigare, dvs 70.000 kr.

– Vi söker fler som vill ge bidrag regelbundet, säger Anders Olofsson, kassör. Nu har vi fått många större belopp och det är bra, men vi vet inte hur det blir nästa år.

Hur kan skolans ledning göra en budget, när det är så
osäkert med inkomsterna?

– I 17 år har vi gjort en budget utifrån antalet elever och
vad vi behöver för att det ska gå runt. Ibland får vi inte in tillräckligt med
pengar för att täcka kostnaderna, som nu till exempel, och då säger vi till
lärarna att de måste skära ner på material och spendera mindre.

– Vartenda inköp är nedskrivet, det är mitt och Amy Diattas
jobb, berättar Ousmane. I slutet av varje år gör vi en slutrapport och
däremellan lämnar vi kvartalsrapporter till föreningen i Holland, som är
ansvarig för att ta fram medlen.

Tappade sponsorer
– Vi har haft ett par bakslag på sistone. Den ”health association” i Holland som sponsrat vår hälsoutbildning kan inte göra det längre. Det holländska livsmedelsföretaget, som sponsrat vår juicebar på huvudgatan, avslutar efter två år. Så vi förlorar 70.000kr i budgeten för 2012.

– Med andra ord, det är pengar vi behöver, som alltid!!

Exempel på deras planering och omkostnader för 2012 finns i dokumenten Health Education 2012 och Fruit Processing Unit 2012

F.d. elever från Satang Jabang har startat en förskola i byn.
– Vi fixade huset åt dem så att de kan försörja sig, säger Ousmane Sonko,
rektor. De är fattiga och hade inga pengar att starta skolan själva. Det
behövdes en förskola i området, så det har gått bra. Vi är mycket glada för
detta.

Steve Croall