Den 18 november 2011 vons pharmacy hours anlände våra 9 gäster från Senegal till Halmstad efter månader av förberedelser.

– Kan tyckas märkligt att vi valde att genomföra första delen av utbytet mellan Satang Jabang och Vuxenutbildningen/omvårdnadsutbildningen under denna årstid, men det var viktigt att de skulle komma till Sverige före vår resa till Senegal i mars, säger Marita Sundgren, lärare och samordnare.

Dessutom, för att använda rektor Ousmane Sonkos ord, blev det en erfarenhet i sig att uppleva mörker och kyla. Värmen discountpharmacy-rxstore.com var dock påtaglig under den välkomstfest vi anordnade på skolan, där vi fick ta del av svensk folkmusik och folkdans. En kväll som avslutades med att vi dansade ”Små grodorna” till rytmerna av afrikanska trummor.

Under de två veckor vi tillbringade tillsammans har vi bland
annat haft lektioner i hjärt- lungräddning och sårvård.

Vi har haft besök av en polis som berättade buycialischeap-storein.com om hur man arbetar
för att förebygga kriminalitet och brott liksom representanter från
kvinnojouren, då vi diskuterade hot och våld mot kvinnor och barn.

Berikande diskussioner

Eleverna från Satang hade även möjlighet att under en halvdag besöka Lernias kockutbildning i Halmstad. De har också deltagit vid samverkansmöte mellan elever och lärare, ett forum som syftar till elevinflytande och demokrati inom skolan. Fokus under de två veckorna har varit ett erfarenhetsutbyte kring olika kulturer, traditioner, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kommunikation och synen på hälsa och sjukdom i olika kulturer. Dessa frågor har lyfts upp i olika diskussionsforum och jag tror mig våga påstå att detta har berikat alla som deltagit.

Nedan följer ett citat från en av de svenska deltagarna, Frida:

”Vi har gjort många saker och fått ta del av varandras
kulturer och kunskaper. Vi har diskuterat mycket om hälsa och de olika
rättigheterna för kvinnor och män i Sverige och Senegal. På en av Maritas
lektioner pratade vi om psykisk ohälsa i Sverige och i Senegal. Vi pratade även
om hur vården ser ut,
familjeförhållanden och religion. Den lektionen gav mig
väldigt mycket och fick en att förstå att det finns stora skillnader”.

Även deltagare från sjukhuset
Barnmorskestuderande och laboratoriestuderande från sjukhuset i Kafountine hade möjlighet att besöka sjukhuset i Halmstad, BB, förlossning och laboratoriet och även delta i den ordinarie verksamheten. De fick också träffa två barnmorskor och en barnsjuksköterska som arbetar inom mödravården
i Göteborg vilket ledde till diskussioner kring vikten av att arbeta förebyggande för att minska dödligheten i samband med graviditet och förlossning.

Dagarna har varit intensiva och det kan ibland vara ganska
tröttande att smälta alla intryck. Trots det har vi haft en del aktiviteter
även utanför skolan. Eleverna från omvårdnadsutbildningen som deltar i
projektet har varit väldigt engagerade och de har tillsammans med eleverna från
Satang bakat pepparkakshus, julpysslat och ibland bara umgåtts på kvällarna. En höjdpunkt var bowlingkvällen där våra gäster, som aldrig tidigare bowlat, under stort jubel bara blev bättre och bättre.

 

 

 

 

 

 

 

Kroppspråk och blogg
En av de sista dagarna skapade eleverna en blogg tillsammans
för att kunna fortsätta att kommunicera med varandra och ta del av varandras
vardag. Det är inte alltid så lätt att kommunicera på grund av språket, men som
Sandra beskriver det så hittar man sätt att försöka förstå varandra:

”Eftersom alla inte kunde prata engelska blev det mycket mer
att använda sig av kroppsspråket, man fick helt enkelt komma på andra sätt att förklara och visa vad man menade. Det fungerade någorlunda bra men det var också lite http://discountpharmacy-rxstore.com/ jobbigt”.

Vi har haft två mycket givande och lärorika veckor tillsammans och vi ser nu fram emot att träffas igen i mars 2012 och det framgår ju också i Carolines citat:

”Mötet och hela upplevelsen av att träffa människor från en
annan del av världen har varit fantastisk! Spännande att lära känna människor från en annan kultur och dela sina erfarenheter och ta in nya influenser. Det var ibland svårt att kommunicera med alla i gruppen pga språket, texas board of pharmacy för endast några stycken kunde prata engelska. Resten pratade franska. Så nu ångrar jag att jag inte läste mer språk när jag gick i skolan. Dessa två veckor har varit väldigt givande och man får sig
en extra tankeställare. Det bästa av allt är att vi ska hälsa på våra nya vänner
nästa år!”

Marita Sundgren