Vid styrelsemötet den 29 april 2012 i Växjö fick styrelsen den första leveransen av 50 fanérbrickor med tyg från Senegal, storlek 27-20 cm. Anne Chaabane fick idén av en annan organisation och styrelsen beslöt i början av april, efter en provbricka, att göra en beställning hos en firma i Nybro. En ny leverans kom i början av juni. Vill du köpa en bricka skriv till info@kafountine.se


Brickorna kostar 150 kr, varav 85 kr går till trädgården.

 

 

 

Sedan 2008 har skolan ett stycke land, 90 x 40 m, vid infarten till Kafountine. Den har nu rensats och efter en donation fått stängsel av träbitar och taggtråd för att stänga ute djuren, som strövar omkring. Avsikten är att plantera fruktträd som ska ge råvaror till produkter som ska säljas.

 

 

 

 

 

Nu vill man ordna bevattning på samma sätt som i trädgården vid skolan.

Det krävs brunn, pump och solpanel till en kostnad av totalt ca 60.000 kr. Skolans ledning har beslutat att detta måste vara ett särskilt projekt och kan inte rymmas i ordinarie budget.

 

 

 

 

Styrelsen beslöt att pengar från försäljning av brickor och väskor ska gå till anläggning av den nya trädgården.  Skolans ledning var ivrig att komma igång med att gräva och lägga cement före regnperioden till en kostnad av 15.000 kr. Vid styrelsemötet den 18 juni 2012 redovisades 10.000 kr från försäljning och 6.000 kr från privata donatorer. Skolan kunde börja gräva brunnen, men mycket återstår – totalsumman är 60.000 kr!