Öka de egna inkomsterna
Skolans ledning arbetar hårt för att öka graden av självförsörjning. De senaste åren uppgår den till 20%. Nedan beskrivs  projekt som är i full gång för att skapa egna inkomster.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAFruktträdgården
Trädgården har varit den svenska stödföreningens speciella projekt. Vinsten av försäljning av brickor och kläder har använts för att skapa en trädgård på skolans tomt vid infarten till Kafountine. Investeringarna var slutförda 2015.
Läs mer

52Café Le Snack
Le Snack öppnade i mitten av februari 2014. Ett år senare började man servera en lunchrätt. I mitten av 2015
minskades den fasta personalen till en person. Under högsäsong okt-mars deltar elever och praktikanter i
verksamheten. Man serverar endast juice och kakor  under regnperioden. Anne Chaabane, sekr i den svenska stödföreningen, har bistått i uppbyggnaden. Läs mer.

64Internetcafé
I samband med tillbyggnaden av skolan (klar 2014) fick man entré från gatan. Här är enda stället där man kan få dokument kopierade och bild till ID-kort.
Läs mer

2014-03-27 10.19.09Botanisk trädgård
Trädgården ligger bakom skolan och används i undervisningen. Med hjälp av en svensk donation har den omskapats till en botanisk trädgård (2015) med många medicinalväxter som är bas för olika produkter. Man ger också kurser i permakultur.
Läs mer