Under 2012 beslöt föreningen att stödja skolans särskilda projekt – den nya odlingslotten som ligger vid infarten till Kafountine. I juni 2013 planterades träd, apelsin, mandarin och papaya. Det ger råvaror till framställningen av juice och marmelad, som säljs. Grönsaker sätts efter regnperioden. Föreningen har förmedlat gratis fröer från Nelson Garden (returer från butikerna).

Inkomster av all försäljning går direkt till projektet. I maj 2012 började föreningen sälja brickor i björkfanér med afrikanskt tyg. På ett år blev nettovinsten 15.000 kr.

2012 grävdes brunnen. Det finns gott om vatten. Inhägnaden med taggtråd höll inte djuren borta, dvs de kor, getter och grisar som strövar fritt omkring. Föreningen beslöt i samråd med skolan att satsa på elstängsel som drivs av en solpanel. Det är en nyhet för alla. Stängslet lastades i container från Stockholm i november och anlände i februari 2013.

Då var styrelseledamoten Anne Chaabane där och kunde dokumentera hur man packade upp och provade. Wasa är allt i allo på skolan. Han är dövstum och har inte fått lära sig läsa och skriva. Men det var han som satte ihop alla delarna i stängslet och fick det att fungera. Provuppställningen på skolans gård visade det.

I juni 2013 sattes 112 isolatörer fast i de hårda grenarna och repen rullades ut. Nästa steg i utvecklingen mot en handelsträdgård är pump i ett vattentorn och en byggnad för förvaring. Odlingslotten är stor, 100 x 40 m.

Permaculture
Pengarna från försäljning av skolans produkter investerades 2013-2014 i brunn, pump och vattentorn och apelsin/mandarinträd och papaya. Trädgården ligger vid infarten till Kafountine och kvinnorna i grannskapet fick också odla grönsaker. Se bilder på utvecklingen nedan.
Samtidigt utvecklades en botanisk trädgård med svensk sponsor. Carlos och Miguel, från Spanien resp Portugal, visade efter tre år  vad permaculture (upphöjda bäddar med organiskt material) kan åstadkomma i afrikansk miljö.
Hur skulle metoden permaculture kunna överföras till fruktträdgården? Föreningens sekreterare Anne Chaabane bad i början av 2016 Miguel beskriva ett projekt i en del av trädgården. Prislappen, 45.000 kr översteg föreningens möjligheter.På en konferens om permaculture i Abene träffade Miguel en representant för en turkisk non governmental organization San Gel Del . De stöttar redan 50 community women gardens i Gambia. Sedan mars 2016 gick det fort.Ett krav från sponsorn Sen De Gel var att föreningen stod för 30 % av kostnaderna, dvs 15.000 kr.
Modellträdgård i tre steg
Trädgården ska bli ett praktiskt exempel på hur man utnyttjar existerande organiskt material för att förbättra jordmånen och får större skördar med mindre arbete.

I förberedelserna ingår att samla material genom att ta ned träd och buskar till odlingsbäddar. Man bygger en redskapsbod där man kan driva upp plantor. Nu sätter man också fröer, allt ekologiskt.

Under regnperioden växer grönsakerna och de följande sex månaderna skördar och sår man fortlöpande.
Under ett år förändras trädgården steg för steg. Avsikten är att kvinnorna ska för större skördar med mindre arbete. Skolan får grönsaker till cafét Le Snack och till försäljning.
I själva fruktträdgården planteras bananer, papaya och cassava. Ett viktigt inslag är också ”leguminous trees”, träd som ger kväve till jorden. Lövverket läggs på jorden. De har också stort rotsystem som stabiliserar. Moringa planteras också för att förbättra jorden.
Nu finns hönsnät runt trädgården så inga djur kan komma in.
Anne Chaabane juni 2016
Nu börjar bäddarna bli färdiga för plantering. Kvinnorna i grannskapet är med och samlar material. Sågspån är ett måste. Nu finns också en ny bassäng. Trädgården har fått ett namn Jardin Communautaire de Permaculture  à Kafountine. Oasis heter företaget där Miguel Jessen ingår.
Anne Chaabane 7 juli 2016
Vid starten mars 2016
Två och en halv månad senare
Ijawal Live Right Ijawals foto.

2015

Skolan har sedan länge ambitionen att öka graden av självförsörjning. Den har hittills uppgått till 20% av budgeten. Ett sätt är att starta en handelsträdgård. Sedan 2008 har man en tomt vid infarten till Kafountine, Kabur, och den är stor, 40 x 100 m. Avsikten är att odla grönsaker och ha fruktträd. Då får man råvaror till marmelad, saft mm och man ska också sälja grönsaker.

I början av 2012 satte man upp trädgrenar som stängsel (en privat svensk donation) och senare tre rader taggtråd. Under våren grävdes en brunn som föreningen bekostade genom försäljning av brickor.
Skolans ledning bedömde att odlingslotten måste vara ett speciellt projekt och inte belasta den ordinarie budgeten. Föreningens styrelse beslöt i mars 2013 att stödja projektet genom att inkomster av all försäljning ska redovisas separat till detta projekt.
Det räckte inte med taggtrådsstängslet för att stänga ute kor, grisar och getter som går omkring helt fritt. Föreningen föreslog skolan ett elstängsel som drivs av solenergi. Ledningen kunde se hur det fungerar på en video och bestämde sig för att testa. Elstängsel var helt okänt, men betydligt billigare än alternativet betongmur. Man kunde använda trädgrenarna som redan fanns.
I februari 2013 kom elstängslet och i maj var det på plats. Det visade sig senare (2016) att det bara var draget runt halva trädgården. I januari 2015 konstaterade vi att man inte har möjlighet att hålla rent från buskage under elstängslet.  2013 planterades ca 100 apelsinträd  och papaya före regnperioden. Jordnötter växer under regnperioden och fungerar sedan som gödsel. I november 2013 planterades grönsaker.
Föreningen har förmedlat frön gratis från Nelson garden. Det handlar om frön som kommer i retur från butikerna efter sommaren. 8 kg har fraktats ned av olika resenärer sedan 2012. 2015 planterades moringa runt om trädgården.
Försäljning av brickor och produkter gjorde det möjligt att finansiera vattentorn och pump i början av 2014. I juni 2014 var investeringarna slutförda. På skolans begäran går vinsten av försäljningen till caféet le Snack under 2014. Från 2015 går pengarna direkt in i skolans budget. (Anne Chaabane) Bilder från utvecklingen från 2012
  I september 2012 besökte Jenny Ljunggren från föreningen skolan.  – Värsta regnet på 60 år, sa man. Det hade regnat hela augusti och värre blev det i oktober, så skolan fick stora skador. Skolträdgården var helt översvämmad men den nya ligger på en höjd, så vattnen rinner undan.  Regnet hade inte lämnat några spår efter sig där förutom en prunkande grönska. 2013-02-08 14.08.03OLYMPUS DIGITAL CAMERA 2013-02-08 14.07.34Tre rader taggtråd räckte inte för att hålla djuren ute.
 Så såg trädgården ut i oktober 2013. Fruktträden syns knappt p g a jordnötterna. IMG_3317IMG_3313

  Nu, i december, har jordnötterna klippts ned till näring. Hela lotten är uppodlad, mest med tomater och lök. Men även gumbo (okra, en ört med frukt som används för redning av grytor/såser). Kvinnorna i grannskapet hjälper till med vattningen och har också fått egna odlingslotter. Just nu byggs ett vattentorn. Alla pengar från försäljning går direkt till handelsträdgården. Pump och solpanel behövs också. (Anne Chaabane dec 2013) Under 2014 har stödföreningen kunnat bidra till vattentorn och pump.