Så här började det. Ta del av Tines berättelse av hur Satang Jabang startades.

– När vi startade hade vi inga pengar överhuvudtaget. Jag kom hit själv, utan finansiering för något. Men innan jobbade jag på the Ministry of Housing and Environment i Holland. Jag skrev till mina kollegor att byns vilja var att starta en skola och då gav bostadsministern motsvarande3 milj cefa.. Det året skulle de inte skicka julkort till folk. Istället fick vi den summan. Då började vi med byggnaden där köket finns, berättar Tine.

Tine Veldkamp är från Holland. Hon kom till Kafountine 1995 för att stanna ett år och ville arbeta med något för byn. Efter möte med byhövding och byrådet, bestämdes att det behövdes en skola för kvinnor och flickor. Då hade många flickor lämnat Kafountine, hamnat i Dakar i prostitution och de var rädda för att alla kvinnor skulle försvinna. En yrkesskola för kvinnor hade för länge sen varit en fråga till regeringen från byrådet för att behålla flickor i den egna regionen och lära dem ett yrke. Hon började planer för skolan tillsammans med Tandjo Djiabang. De är idag gifta och Tandjo är fortfarande en av skolans tre rektorer.

Läs resten av artikeln.