Om skolan

Tine Veldkamp är från Holland. Hon kom till Kafountine 1995 för att stanna ett år och ville arbeta med något för byn. Efter möte med byhövdingen och byrådet, bestämdes att det behövdes en skola för kvinnor och flickor. Då många flickor hade lämnat Kafountine, hamnat i Dakar i prostitution och man var rädd att alla kvinnor skulle försvinna från byn. En yrkesskola för kvinnor hade för länge sedan varit en fråga till regeringen från byrådet för att behålla flickor i regionen och lära dem ett yrke. Tine började planera för skolan tillsammans med Tandjo Djiabang. De är idag gifta och Tandjo är fortfarande en av skolans tre rektorer.