Internetcafé/Cybercafé

När tillbyggnaden var klar hösten 2013 flyttades internetcaféet till ny lokal med ingång från gatan.