Botanisk trädgård fd skolträdgården

2016

18 min film från 2016, där Miguel Jessen förklarar medicinalväxter på franska.

 

Bilder från 2015

Skolträdgården ligger bakom skolan och används i undervisningen. I februari 2013 fick den nytt liv med hjälp av Carlos och senare Miguel. De är från Spanien och Portugal och kontaktades av Tanjo Diabang. Förutom att vara en av skolans ledare är han också ordförande i byns ekologiska förening.

Permakultur innebär att man odlar effektivt. Man håller jorden täckt, har upphöjda bäddar och anlägger dammar. Här är bilder som visar utvecklingen.

Med hjälp av en svensk donation byggdes denna botaniska trädgård. I början av 2015 ordnades de första besöken  och de första kurserna i permakultur. I december 2015 invigdes trädgården.

Bilder från maj och december 2013

Bilder från 2014