Stöd kvinnors grönsaksodling 
Permaculture (upphöjda bäddar  med organiskt material) ger fantastiskt resultat i afrikansk miljö. Med hjälp av svensk donator har Miguel och Carlos från Portugal resp Spanien skapat en frodig trädgård med medicinalväxter.
Nu har metoden överförts till den fruktträdgård som svenska föreningen byggt upp med medel från försäljning av skolans produkter 2013-2014. Där odlas nu grönsaker som säljs och används i caféet Le Snack. Grannskapets kvinnor kan lära sig vilken skillnad permaculture gör. En turkisk sponsor står för 70% av kostnaderna och den svenska stödföreningen har bidragit med resten, 15.000 kr. Föreningen har också sänt mer än 2 kg frön donerade av Nelson Garden.
13246344_999015550153843_1917996280322012871_o

Den botaniska trädgården är invigd

I december 2015 invigdes den botaniska trädgården. Det är f d skolträdgården som på tre år har förvandlats till en frodig trädgård med hjälp av permaculture.

2015-02-02 12.28.23

Carlos framför porten till botaniska trädgården

Carlos framför porten till botaniska trädgården

2015-02-02 11.22.01

Öka de egna inkomsterna

Skolans ledning arbetar hårt för att öka graden av självförsörjning. De senaste åren uppgår den till 20% . Under ”projekt” ovan i menyraden beskrivs de fyra projekt som är i full gång sedan 2014.

Yrkesutbildning för unga kvinnor

Skolan Satang Jabang i Kafountine, södra Senegal, riktar sig till kvinnor i åldern 15-25 år. Skolan erbjuder treårig utbildning i sömnad eller matlagning och det första året är gemensamt. Många kan inte läsa och skriva och får grundläggande utbildning. Dessutom ges undervisning i IT, företagande och grundläggande hälsovård.

Satang Jabangs ledning på tre personer har utvecklat skolan i samarbete med den holländska stiftelse som sedan 1996 finansierar den. Varje år har stiftelsen genom sponsorer bistått med ca 400 000 kr. Det räcker för att utbilda ca 80 elever och 13 lärare anställda på deltid. Den svenska stödföreningen bidrar med ca 80.000 kr per år. Till höger ser du hur man kan stödja skolan.

22 elever examinerades i juli 2016

IMG_0950

Efter tre års utbildning examinerades nio elever från sömnad resp matlagningen. Dessutom fyra elever som gått kurs i matlagning.

Skolan firar 20 år

Läs mer

 

81695-9030711064

Swedbank, kontohavare "Stödföreningen Kafountines vänner"

Bankgiro 5840-7370

Swish

123 454 88 06

Direkt med betalkort