Om den svenska stödföreningen

Foto Bestuur Buiten 1Kafountines vänner
Den svenska stödföreningen bildades år 2007 av två svenska familjer med hus i Kafountine. Föreningen gjorde en nystart 2011 och bidrar nu årligen med ungefär lika mycket som skolan tjänar själv. Föreningen förmedlar oavkortat de bidrag som ges och säljer produkter som sys på skolan. Brickor med afrikanskt tyg, producerade i Småland, är ett annat sätt att samla medel till skolan.

Styrelsen har regelbunden kontakt med skolans ledning. Förutom pengar skickas varor via container till Gambia. Det handlar om utrustning till internetcaféet, caféet le Snack och second hand till skolans årliga  marknad, kermesse.

Den holländska stiftelsen står för merparten av skolans finansiering. Sedan 2015 har föreningarna närmare kontakt. Historiskt möte 2015

Kontakta via  e-post,  info@kafountine.se. Gå gärna med i gruppen Satang Jabang på Facebook. Föreningen ger ut ett nyhetsbrev ca tre gånger per år. Anmäl gärna din e-postadress. Verksamhetsberättelserna ger utförlig beskrivning av verksamheten.

Styrelsen – vald på årsmötet i april 2019
Marie Blomqvist (ordförande)
Marita Sundgren (sekreterare)
Anders Olofsson (kassör)
Elisabeth Iggström
Ronja Möller
Linnea Sahlström

Verksamhetsberättelser

2016
2015
2014
2013
2012
2011