Årsmötet 2014

2013 bidrog föreningen med drygt 15% av skolans budget. Vinsten av försäljning av produkter från skolan och brickor med afrikanskt tyg ökar. De säljs främst här på hemsidan. Det är medel som går till vårt speciella projektet, fruktträdgården/handelsträdgården.

Styrelse vald i april 2014

Ordförande Marie Blomqvist.  blomqvistmc@yahoo.se
Sekreterare Anne Chaabane, anne.chaabane@hotmail.com
Kassör Anders Olofsson
Stephen Croall
Ann Olbers-Croall
Malin Zethraeus
Karolina Jeppson

På årsmötet berättade Eva Ohlsson om en konferens med kvinnoorganisationer i Senegal. Läs mer.


2014-04-05 20.06.34
Else Stenholm, tv var välkommen deltagare på årsmötet. Marie Blomqvist, omvald ordförande i mitten och Ann Olbers-Croall, båda från de två familjer som grundade föreningen.

Stephen Croall och Karolina Jeppson, styrelseledamöter på årsmötet på Lilla Hyltan utanför Falkenberg i april 2014
Stephen Croall och Karolina Jeppson, styrelseledamöter på årsmötet på Lilla Hyltan utanför Falkenberg i april 2014