Årsmötet 2012

Föreningen redovisade vid årsmötet den 28 april 2012 ett insamlingsresultat för 2011 på 7 9.000 kr att jämföra med 14.400 kr föregående år. Nylanseringen av föreningen har givit resultat. Skolan för nu in medlen i den ordinarie budgeten, tidigare sattes de på sparkonto. Totalt har skolan erhållit €46.500 från de holländska och svenska föreningarna. Inget statsbidrag utgår. Det är främst engångsbelopp som mottagits. Föreningen önskar fler månadsgivare eftersom skolan nu räknar med bidragen i budgeten.

En ny styrelsemedlem
På årsmötet valdes Jenny Ljunggren in i styrelsen. Styrelsens har nu följande sammansättning:
David Ershammar, Malmö, ordförande
Anders Olofsson, Göteborg, kassör
Anne Chaabane, Solna, sekreterare
Stephen Croall, Växjö
Marie Blomqvist, Göteborg
Karolina Jeppson, Malmö
Jenny Ljunggren, Malmö
Valberedningen består av Ann Olbers-Croall, Växjö, sammankallande och Angelica Björkdahl, Klintehamn.

Dans- och trumhelg
Flera från Kafountine, bosatta i Sverige, kom till Växjö helgen 28-29 april 2012. Matar Diorum och Bakary Diatta fick hjälp av många på trummor. Ca 50 deltagare dansade under ledning av Malang Diedhiou.