Föreningens årsmötet med trum- och danshelgen i Växjö blev en lyckad tillställning.
Nya styrelseledamöter och 50 trummande och dansande Kafountine-vänner som svängde loss. Läs mer…