Uppropet i mitten av juli 2012 om en snabbinsats för att bygga in Satang Jabangs nya bakugn inför regnperioden gav ett storartat resultat: 25.000 kr! Kostnaden beräknas till 15.000 kr så skolan fick ett tillskott att använda på det sätt ledningen vill. Skolans rektor, Ousmane Sonko, tackar alla bidragsgivare och skickade bilderna i början av augusti.
Skolan och stödföreningen har ett projekt utanför ordinarie budget och det är den nya frukträdgården. Inkomsten av försäljning av brickor med afrikanskt tyg och väskor har hittills blivit 11.000 kr. Bygget av brunnen har kommit långt.
Föreningen har fått 15.000 kr från engagerade personer som ordnat loppmarknader och egna insamlingar till förmån för skolan.
Skolan har ytterligare ett byggprojekt, butiken vid huvudgatan. Dit flyttar även internetverksamheten. En privat svensk donation har gjort detta möjligt och man räknar med att öppna i början av 2013.