Verksamhetberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Stödföreningen Kafountines vänner
Föreningen är en ideell förening med syfte att stödja skolan Satang Jabang, en yrkesskola för unga kvinnor i byn Kafountine i Casamance, södra Senegal, genom insamlande och överföring av pengar och material.

Årets resultat
Bidragen uppgick till ungefär samma nivå som tidigare år, kring 80.000 kr. Försäljningen av textila produkter från skolan gav större inkomster i år, närmare 20.000 kr jämfört med 15.000 kr förra året. Antalet månadsgivare är konstant, kring 25 personer, och föreningen får ofta engångsbidrag.

Bidrag:

2011 – 78.000 kr

2012 – 88.000 kr

2013 – 80.000 kr

2014 – 84.000 kr

 

I år har föreningen använt närmare 18.000 kr till inköp av material, bl a ingredienser och utrustning till det nyöppnade caféet ”Le Snack”.

Skolan är enda platsen i byn där man kan kopiera och föreningen skickar regelbundet toner och kopiepapper.

 

Brickor 

Skolan skickar tyg till framställningen av brickor i storlek 20 x 27 cm som tillverkas av björkfanér av Åry Trays i Nybro.

 

2012 tillverkades 240 brickor

2013 tillverkades 220 brickor

2014 tillverkades 154 brickor

 

Brickorna säljs av styrelsens medlemmar och via hemsidan. Förtjänsten i år var 6.500 kr.

 

Försäljning av kläder
Nya produkter tillkom under året som tunika i batiktyg, som görs på skolan, klänning med dekor i batik och byxor. Kontakterna kring beställning och utförande har fungerat mycket bra. Kunderna uppskattar produkterna.

 

Totalt 17 symaskiner 

Under året skickade föreningen gåvor via container till Gambia vid fem tillfällen: januari, mars, juni, oktober och december. Bl a skickades 6 symaskiner, varav 2 elektriska. De flesta var gåvor och några inköpta billigt. Skolans sylärare uppskattar mycket de gamla trampsymaskinerna. Tack vare tillbyggnaden och fler symaskiner har man nu två sysalar igen. En av dem gjordes tidigare om till datasal. Hittills har skolan fått 13 trampsymaskiner och 4  elektriska maskiner.

 

Skolan önskade sig en skomakarmaskin och en sådan skickades i december.

 

Föreningen förmedlade ca 8 kg fröer, gåva från Nelson fröer.

 

Den holländska föreningen

Året började med ett dramatiskt besked att hela styrelsen för den holländska föreningen avgått. Men finansiering av utbildningen var säkrad för 2014. Skolan startade för arton år sedan av Tine Veldkamp som var bosatt i Kafountine i sex år. Många i föreningen har varit med sedan starten och avgick nu av åldersskäl.

 

Som tur var gick ett par, Rutger Schilpzand och Marbé Klijn, med erfarenhet av biståndsarbete, bl a från sjukhuset i Kafountine, in och rekryterade en ny styrelse.  Den började sitt arbete i slutet av året, men kontakt med skolledningen kom inte till stånd förrän i februari 2015. Den nya styrelsen består av fem personer och ordföranden heter Hans Hoogendoorn. Föreningen förmedlar 350-400.000 kr per år till driften av skolan.

 

Sedan nystarten av den svenska föreningen 2011 har det inte varit någon kontakt mellan de två föreningarna. Nu sökte vi information via den holländska föreningens hemsida och hos skolledningen. Föreningen är huvudman för skolan och godkänner budget och de kvartalsvisa uppföljningarna. Man besöker skolan regelbundet. Skolledningen beskriver relationen så här: information, konsultation och gemensamma beslut. På senare år har dialogen om utveckling av utbildningen och strategiska frågor inte fungerat som tidigare och man har förhoppningar på den nya styrelsen.

 

Ny samverkan

Det är en svensk donator som har bekostat den nya byggnaden, som invigdes i slutet av 2013. Dessutom sponsras en tre-årig utveckling av skolträdgården till en botanisk trädgård. Caféet ”Le Snack” erhöll medel första året för inventarier och drift.

 

Föreningen beslöt att söka kontakt för samverkan och ett telefonmöte ordnades den 28 januari med en kontaktperson för sponsorn, som vill vara anonym. Ett planerat besök i Kafountine av donatorn i november ställdes in pga ebolaepidemin. Anne Chaabane utsågs till kontaktperson från föreningen.

 

Efter utbyte av information ordnades ett möte via Skype med det holländska paret Rutger Schilpzand och Marbé Klijn den 18 maj. De hade åtagit sig att vara rådgivare till den holländska föreningen och tog kontakt med skolans alla sponsorer. Den 6 juli var det även ett personligt möte i Malmö med Stephen Croall, Karolina Jeppson och David Ershammar.

 

Man enades om utbyte av information och planerade för ett möte i Kafountine i december, vilket ställdes in pga ebolaepidemin. Stephen Croall utsågs till kontaktperson med den holländska föreningen.

 

Skolans fyra projekt

 

Internetcaféet och botaniska trädgården 

Vi bidrar med utrustning till internetcaféet.

 

Fruktträdgården

Tanjo Diabang är ansvarig för allt utanför skolverksamheten, t ex fruktträdgården och ”Le Snack”. Vid sitt besök i januari diskuterade föreningens sekreterare Anne Chaabane, plantering av moringa i fruktträdgården med Tanjo. Carlos, som utvecklar den botaniska trädgården, har övertygat alla om att planteringen bidrar till bättre jordmån. I den trädgården har man flera hundra plantor. Carlos besökte fruktträdgården för första gången tillsammans med Tanjo och Anne. I mars sökte föreningen diskutera frågan med Tanjo, bl a via Skype. Tanjo var intresserad, men ingenting hände. Därefter var Carlos i Spanien hela hösten.

 

Elstängslet, som föreningen skickade, har inte kommit igång, trots att man gjorde hela installationsarbetet 2013. Man vill placera solpanelen i betong för att  minska risken för stöld. Därför inväntar man samtidig installation med övrig utrustning. Det fattas rep för tre rundor och beslutet att minska till två rundor har inte verkställts.

 

Fram till juli 2014 har föreningen bidragit med 40.000 kr till brunn, stängsel och under detta år en pump och tank. Därmed ansågs investeringarna genomförda.

 

Café ”Le Snack”

Föreningens sekreterare, Anne Chaabane, kom till Kafountine i mitten av januari och hade en plan för att starta caféet i de nya lokalerna. Ledningen hade rekryterat fyra f d elever på skolan. Anne bad ledningen anlita Ansou Dieme, som tidigare arbetat på Siticoto, för att få en van arbetsledare. Ansou kunde sköta den vedeldade ugnen, som inte hade använts, trots starten som gjordes vid Annes besök 2013. Ansou blev därefter anställd.

 

Efter två veckors utbildning smygöppnade ”Le Snack” den 8 februari och den officiella invigningen blev den 14 februari i samband med karnevalens start. Vid samtalet med ledningen den 5 maj beskrevs ”Le Snack” som en stor succé med stor försäljning.

 

Anne hade kontinuerlig kontakt med Ansou och fann att ledningen inte hade de reguljära möten med personalen som utlovats. Den 28 april ställde styrelsen flera frågor till ledningen om försäljningen, öppettider, utveckling av utbudet och möten med personalen.

Vi fick inget svar. Den 27 maj ringde Ousmane Sonko och bad om ekonomiskt stöd till ”Le Snack”, annars måste man stänga. Caféet hade blivit så pouplärt och ingredienserna kostade mer än intäkterna. Nu var bidraget från sponsorn slut. Vid starten sattes priserna mer efter möjlig köpkraft än ordentlig kalkyl och de höjdes i oktober.

 

Den 18 juni beslöts via mail att inkomster av försäljning skulle gå till caféet fram till till årets slut. När beslutet meddelades framhöll vi att ledningen måste ha regelbundna möten med Ansou Dieme och utveckla verksamheten i oktober, efter regnperioden. Vi bidrog med 5.000 kr. Produktionen var stor de första fyra månaderna: 400 kg mjöl, 150 kg socker och 95 l olja.

 

Från 1 juli minskade personalen till 2 personer, Ansou Dieme och Amy Sagna.

 

Verksamheten gick på sparlåga under regnperioden. Under september månad hade Anne många samtal med Ansou och ledningen, men inget möte kom till stånd mellan dessa och personalen utökades inte. I oktober fick Ansou nog och lämnade ”Le Snack”.

 

Därefter blev det juicebar igen med Amy och skolköket producerade kakor fram till mitten av januari 2015.

 

Information

Anne Chaabane fick hjälp av en bekant att förändra layouten på hemsidans första sida. Hon la ned mycket tid på att överföra materialet till nya sidor. Hon publicerar bilder på alla produkter som säljs liksom text och bilder om de olika projekten på skolan.

 

Föreningen har en grupp på Facebook och antalet medlemmar ökade under året och uppgick vid årets slut till 210.

 

Föreningen har en distributionslista på 140 namn. Det är personer som någon gång haft kontakt med skolan eller köpt produkter. Vi har skickat nyhetsbrev i mars och november.

 

Årsmöte och styrelse

Årsmötet hölls den 5 april 2014 på Lilla Hyltan utanför Falkenberg. Eva Ohlsson som är mycket engagerad i projekt i Kafountine gav tillsammans med sin man lokal och husrum åt deltagarna. Föreningen gladdes åt att en person utanför styrelsen deltog.

 

Styrelsen fick följande utseende:

Marie Blomqvist, ordförande, omval

Anders Olofsson, kassör, omval

Anne Chaabane, sekr, omval

Malin Zethraeus,omval och webbansvarig

Stephen Croall, omval

Karolina Jeppson, nyval

Ann Olbers-Croall, nyval

 

Till medlemmar i valberedningen utsågs Jenny Ljunggren, sammankallande och Angelica Björkdahl. David Ershammar utsågs till revisor.

 

Styrelsen har haft elva möten och dessutom ett beslutsmöte per e-post och ett extrainsatt möte inför mötet med holländarna.

 

Kontakt med skolledningen

I samband med årsmötet höll styrelsen ett längre sammanträde och hade även ett Skypesamtal med ledningen på Satang Jabang. Den 12 februari och den 9 december hölls Skypesamtal med ledningen. Föreningens sekreterare kontaktade ledningen inför varje styrelsemöte.

 

Vid flera tillfällen under året har styrelsen diskuterat bristen på information från skolledningen.

 

Slutord

Föreningen har nu två specialprojekt med skolan, fruktträdgården och caféet ”Le Snack”. Under året har mycket material och utrustning skickats. Vår förhoppning är att det kan bidra till ny utveckling och ökad självförsörjning under kommande år.

 

Föreningen vill framföra skolans stora tack till alla som på olika sätt bidrar till skolans överlevnad.

 

1 april 2015

Marie Blomqvist, ordförande, Anders Olofsson, kassör, Anne Chaabane, sekr, Stephen Croall, Ann Olbers-Croall, Malin Zethraeus, Karolina Jeppson.