Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 (PDF)

Stödföreningen Kafountines vänner
Föreningen är en ideell föreningen med syfte att stödja skolan Satang Jabang, en yrkesskola för unga kvinnor i byn Kafountine i Casamance, Senegal, genom insamlande och överföring av pengar och material.

Årets resultat
Föreningen nystartade 2011 och ger möjlighet att stödja skolan via ekonomiska bidrag och ca 20 personer är månadsgivare. 2012 år började föreningen sälja brickor i björkfanér med afrikanskt tyg och försäljningen fortsätter att ge inkomster, 13.500 kr under 2013. I år utökades försäljningen av produkter från skolan, bl a såldes 14 klänningar i patchwork, byxor, väskor, underlägg gjorda av kapsyler m m och vinsten blev 15.000 kr. Tubsjal i batik tillkom som ny produkt. Vinsten av försäljningen fördubblades jämfört med 2012.

Vinsten av all försäljning går till det speciella projektet odlingslott/handelsträdgård/fruktträdgård. Projektet får nytt namn allteftersom det utvecklas. Se vidare nedan.

Satang Jabang startades 1996 av en holländsk kvinna och den holländska föreningen är huvudfinansiär. Skolan får inga statsbidrag, men är godkänd som yrkesskola (3 år) med inriktning på sömnad och matlagning.

Bidragen från den svenska föreningen blir allt viktigare i skolans budget. Medlemmarna i den holländska blir allt äldre och inför 2015 är finansieringen osäker.

Den svenska föreningen bidrog med drygt 15% av 2013 års budget.
Bidrag:
2011 – 78.000 kr
2012 – 88.000 kr
2013 – 80.000 kr

Därtill kommer gåvor från föreningen och svenska resenärer som besöker skolan och vinsten av försäljning.

Fruktträdgården
Skolan har en trädgård ca 2-300 m från skolan, den s k skolträdgården. Fruktträdgården, som anlagts för att få råvaror till den egna framställningen av juicer och marmelad, började anläggas 2011 och ligger längre bort, vid infarten till byn.

Investeringarna började 2011 med privata donationer av pålar och taggtråd för stängsel kring den stora tomten, 40 x 100 m. Stängslet stängde inte ute kor, getter och grisar och i samråd med skolans ledning inköptes ett elstängsel, drivet med solenergi.

Stängslet sattes upp under året och och installationen fullbordas i början av 2014. I juni inköptes plantor och frön till 100 träd, apelsiner, mandariner och papaya. Först planterades jordnötter på traditionellt sätt för att vissna och ge gödsel.

Kvinnorna runt tomten fick små lotter för att odla lök/tomater/okra mm. De hjälper på så sätt till att vattna även fruktträden. Föreningen bidrog med brunn 2012. Från april bekostar föreningen en trädgårdsarbetare.

Under 2013 fick skolträdgården en helt ny inriktning. Med hjälp av experter från Spanien och Portugal började man med ”permaculture”, en blandning av täckodling och upphöjda bäddar. Man planterade medicinalväxter och i synnerhet moringa, som växer mycket snabbt och ger näring till jorden. Bladen används bl a i matlagningen. Man avser att skapa en botanisk trädgård med inträde för besökande.

Utvecklingen av trädgården får ekonomiskt stöd under tre år av en svensk sponsor. Nästa steg är att plantera grönsaker på resterande yta. De kommer att användas i matlagningen både i skolköket och snackbaren.

Föreningen diskuterar med ledningen hur de olika odlingsmetoderna kan förenas i framtiden.

Hittills har föreningen bidragit med 40.500 kr och anlagt, brunn, stängsel och vattentorn. För att hålla plantorna vid liv behövs under våren 2014 en pump, solpanel finns redan på skolan. I projektplanen ingår även en mindre byggnad för förvaring av materiel m m. Skolan gav under hösten en detaljerad redogörelse för alla utgifter.

Föreningen sökte medel till anläggningen av fruktträdgården hos Postkodsstiftelsen, men fick tyvärr avslag.

Tillbyggnad
Hösten 2012 påbörjades en större tillbyggnad, som kunde invigas i november 2013. En större svensk donation bekostade tillbyggnaden. Internetcaféet har flyttat till nya lokaler med ingång från gatan. Ett stort kök har byggts, juicebaren har renoverats och fått även ett rum inomhus. Mitt i anläggs också en köksträdgård. Byggnaden med ugnen ligger strax intill.

Nu finns möjlighet att utnyttja den vedeldade ugnen som stod klar i januari 2012. I februari 2014 startade verksamheten i le Snack, som baren döptes till med chef och personal.

I februari 2013 tillbringade Anne Chaabane, föreningens sekreterare, 10 dagar på skolan och fick bl a igång bakning i den vedeldade ugnen. Planen att fortsätta med två elever höll dock inte. Containern med elstängslet kom samtidigt och Anne kunde bistå med uppsättning av ett teststängsel i skolans trädgård. Det fungerade utmärkt.

I juni asfalterades genomfartsvägen i byn efter 1,5 år med rött damm.

Brickor
Skolan skickar tyg till framställningen av brickor i storlek 20 x 27 cm som tillverkas av björkfanér av Åry Trays i Nybro.

2012 tillverkades 240 brickor
2013 tillverkades 220 brickor

Brickorna säljs av styrelsens medlemmar och via hemsidan. Under året gjordes ett utskick till ca 20 personer med speciella kontakter med Kafountine för att få återförsäljare. Vi fick några som ville kalla sig Satang Jabangs vänner och bidra.

Container med symaskiner
Under året skickade föreningen gåvor via container till Gambia vid fyra tillfällen,
– maj 4 symaskiner och specialgjord bakspade
– augusti 2 symaskiner och bl a hängande hyllor till sysalen
– oktober 1 trampsymaskin, 2 elektriska symaskiner och 3 kartonger
– december 1 elektrisk symaskin och 8 kartonger.

Skolans sylärare uppskattar mycket de gamla trampsymaskinerna som har bättre kvalitet än de maskiner som inköptes när skolan var ny. Symaskinerna var gåvor eller inköptes till fyndpris. Föreningen inköpte gåvor för drygt 4.000 kr, bl a toner och färgpatroner samt utrustning till den blivande snackbaren.

Visumproblem
Utbytet med vårdutbildningen i Halmstad inleddes 2011. Svenskarna besökte Satang Jabang i april och december 2012. Det var meningen att återbesöket i Sverige skulle äga rum i april/maj 2013. Men man fick inget visum. Visumhanteringen hade flyttats från svenska konsulatet i Marocko till spanska ambassaden i Dakar. Föreningen skrev inlagor för att styrka att deltagarna inte hade för avsikt att stanna i Sverige. Vi försökte även få insändare publicerad och tog olika kontakter inför september, dit biljetterna hade ombokats. Men besöket fick ställas in och medlen från Athenaprogrammet inom SIDA kunde inte utnyttjas.

Skolan i Halmstad har fått positiva signaler från Athenaprogrammet och hoppas på fortsättning av utbytet.

Information
Hemsidan är det viktigaste verktyget och här publiceras bilder på produkter att sälja. I november förändrades layouten för att göra det lättare att hitta. Tidigare avsikt att skapa en nätbutik övergavs eftersom produkterna hela tiden förändras. Via Paypal infördes att man kan donera pengar direkt på hemsidan via kontokort. Ett gåvobrev infördes på hemsidan. Givaren kan själv skriva ut och fylla i namn på mottagaren.

Gruppen på Facebook uppgår till närmare 200 personer och används i synnerhet när någon från styrelsen besöker skolan.
Skolan har kamera och möjlighet att skicka bilder för publicering och det görs, men kräver påminnelser.

E-postutskick har skett vid fem tillfällen. Distributionslistan upptar ca 200 namn

  • I januari med redovisning av 2012
  • I april berättade vi att skolan vill tjäna mer egna pengar och uppmuntrade till köp
  • I juni berättade vi att 10 flickor examinerats och om uppskjutet besök
  • I november kunde vi visa bilder från fruktträdgården
  • I december handlade det om utvecklingen av de olika projekten

Årsmöte och styrelse

Årsmötet hölls den 30 april 2013 på Lilla Hyltan utanför Falkenberg. Eva Ohlsson som är mycket engagerad i projekt i Kafountine gav lokal och husrum åt deltagarna.

Valberedningen hade besvär att hitta ny ordförande efter David Ershammar som avsagt sig. Styrelsen fick följande utseende:

Marie Blomqvist, ordförande, nyval
Anders Olofsson, kassör, omval
Anne Chaabane, sekr, omval
Malin Zethraeus, nyval och ny webbansvarig
David Ershammar, omval
Stephen Croall, omval
Jenny Ljunggren, omval
Elin Lind, nyval

Till medlemmar i valberedningen utsågs Ann Olbers Croall, sammankallande och Angelica Björkdahl. Barbro Wendel omvaldes till revisor. 9 personer deltog i årsmötet.

Dagen därpå fick styrelsen sitt första längre sammanträde och hade även ett Skypesamtal med ledningen på Satang Jabang. Den 23 oktober hölls ytterligare ett Skypesamtal med ledningen.

Styrelsen har hållit 10 sammanträden, marsmötet delades på två tillfällen. Samtliga ledamöter har deltagit vid de flesta möten.

Grupper
Vid mötet den 1 maj skapades två grupper:
redaktionskommitté för hemsidan bestående av Anne Chaabane, Karolina Jepson, Jenny Ljunggren och en försäljningsgrupp (för modeller) bestående av Anne Chaabane, Marie Blomqvist och Elin Lind.

Slutord
Styrelsen noterar att skolan fortsätter att poängtera önskan att öka graden av självförsörjning, som nu uppgår till ca 20%. De olika projekten, bakugn, trädgård, sömnadsprodukter för utländsk marknad, kräver stora insatser från ledningen. I uppbyggnadsskedet skulle det krävas fler personer.

Föreningen anser att samarbetet med skolan har förstärkts under året och ser fram emot 2014, då vårt gemensamma projekt, trädgården, får sin första skörd.

Föreningen vill framför skolans stora tack till alla som på olika sätt bidrar till skolans överlevnad.

9 mars 2014
Marie Blomqvist, ordförande, Anders Olofsson, kassör, Anne Chaabane, sekr, David Ershammar, Stephen Croall, Jenny Ljunggren, Malin Zethraeus, Elin Lind