Yrkesutbildning för kvinnor

Yrkesutbildning för unga kvinnor
Skolan Satang Jabang i Kafountine, södra Senegal, riktar sig till kvinnor i åldern 15-25 år. Skolan erbjuder treårig utbildning i sömnad eller matlagning och det första året är gemensamt. Många kan inte läsa och skriva och får grundläggande utbildning. Dessutom ges undervisning i IT, företagande och grundläggande hälsovård.

Satang Jabangs ledning på tre personer har utvecklat skolan i samarbete med den holländska stiftelse som sedan 1996 finansierar den. Varje år har stiftelsen genom sponsorer bistått med ca 400 000 kr. Det räcker för att utbilda ca 80 elever och 13 lärare anställda på deltid.

2011 fick den svenska stödföreningen en nystart
2013 bidrog föreningen med drygt 15% av skolans budget. Här till höger ser du hur man bidrar. Vinsten av försäljning av produkter från skolan och brickor med afrikanskt tyg ökar. De säljs främst här på hemsidan.
Styrelsen för stödföreningen Kafountines vänner våren 2014